SpaaBlogi

SpaaBlogi

SPA: uudised - pakkumised - koduspaa

SpaaBlogi RSS Feed
 
 
 
 

Soomlasi spaades järjest vähem

 

2008. aastal kasutas majutusettevõtete teenuseid kokku 2,4 miljonit turisti.  Välisturiste oli 4% rohkem ja siseturiste 2% vähem. Väliskülastajate ööbimised majutusettevõtetes kasvasid turistide arvust tagasihoidlikumalt – vaid 0,6%, eelkõige tulenevalt ööbimiste jätkuvast vähenemisest spaades ja sanatooriumides. 

2008.a. välisturismi kasv tulenes eelkõige Soome (3%), Venemaa, Saksamaa (6%), Läti ja Leedu turistide arvu kasvust. Mullu peatus majutusettevõtetes 26 000 Venemaalt ja 21 000 Soomest saabunud turisti enam kui 2007. aastal. Samas aga jätkus neljandat aastat järjest soomlaste ööbimiste arvu vähenemine spaades, millest tulenevalt vähenes nende poolt majutusettevõtetes veedetud ööde arv kokku 0,7% võrra. Suurema osatähtsusega välisturgudest vähenes Rootsi, Norra ja Suurbritannia turistide arv.

2008.a. ööbis Eesti majutusettevõtetes 944 325 siseturisti ehk 1,9% vähem kui 2007.a. Siseturistide poolt majutusettevõtetes veedetud ööde arv vähenes, kuna nii puhkuse- kui ka tööreisid olid veidi lühemad kui 2007.a. Spaades ja sanatooriumides oli langus mõnevõrra suurem kui muudes majutusettevõtetes.  

Statistikaameti andmetel oli detsembri seisuga Eestis 658 majutusettevõtet (tubade arv 16 235, voodikohti 34 359). Täituvus 32% ja keskmine ööpäeva maksumus 471 krooni.

2 Responses to “Soomlasi spaades järjest vähem”

  1. 1
    Tammy:

    What sort of music do you listen to? Porn at its fisnet! He’s got a fantastic thick, long cock and she couldn’t be any cuter or more enthusiastic. What a hot little pussy, too. Love all the close-up, slow fuck shots.

  2. 2
    Luck:

    Contemporary insurance techniques might be followed right back to 17th century Birmingham, where the well-known Lloyd’s of Birmingham had its beginning. Curiously, Ed Lloyd’s place of business turned inton’t an insurance QuotesChimp at all.* It turned out to be coffee house where company merchandisers and traders satisfied to negociate policy contract protection for transportation. Traders, named underwriters, might consent to guarantee the freight and boat of a projected excursion. The more threatening the ocean trip was considered to be, the bigger the cost of the policy contract. Few underwriters might accept lead to your threat of reduction, because travelling by boat was, virtually by classification, harmful. A few underwriters might usually guarantee personal ocean trips, discussing in the reduction and gain balanced to the portion of the complete underwriting price that each one singly supposed, rather. Therefore, the danger of reduction was distribute then distribute again.

Leave a Reply

Snowstorm powered by nksnow