SpaaBlogi

SpaaBlogi

SPA: uudised - pakkumised - koduspaa

SpaaBlogi RSS Feed
 
 
 
 

Archive for Suvekool

Suvekooli loeng 7 - Kui teadlik on Eesti spaaklient? 2

Ilma pikema sissejuhatuseta jätkaks arutelu spaakülastajate teadlikkuse teemadel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lõpetanud Kadi-Kai Eljaste diplomitöö* aluseks olnud uurimus tõestas, et tegelikkuses on Eesti spaakultuur veel lapsekingades ning teadlik spaaklientuur alles kujunemas.
Alustaks järgmise küsimusega: kas Sina lülitad teadlikult ennast spaas puhates argipäeva muredest välja ja puhastad oma meeled, et täielikult lõõgastuda? Tõenäoliselt on vastuseks „jah”. [...]

Suvekooli loeng 6 - Kui teadlik on Eesti spaaklient?

Tänases ja järgmises suvekooli loengus arutleme selle üle, kui teadlik üldse on Eesti spaakunde. Kadi-Kai Eljaste, kes lõpetas tänavu TÜ Pärnu Kolledži, viis oma diplomitöö raames läbi uuringu teemal „Inimeste teadlikkus spaast kui vahendist elukvaliteedi parendamisel”. Sellest selgus nii mõndagi huvitavat ja pisut vastuolulist, mida spaablogi lugejatega sooviks jagada. Kasulik ja huvitav lugemine nii spetsialistidele [...]

Suvekooli loeng 5 - ravimuda ajaloost ja kasutusest mujal maailmas

Kunagi ammu sai spaablogis pikemalt kirjutatud ravi- ehk tervisemudast. Räägitud sai sellest, mis teeb mudast väärtusliku ilu- ja ravivahendi, kus ja millist ravimuda Eestis leidub ning kuidas saab muda kasutada kodustes spaaprotseduurides. Tänases spaablogi suvekooli loengus jätkaks ravimuda teemal. Tänavu TÜ Pärnu Kolledži lõpetanud Anett Põllu lõputöö käsitles samuti ravimuda laialdast kasutust ning spaablogi lugejad [...]

Suvekooli loeng 4 - mida ootab Y-generatsioon spaateenustelt? 2 osa

Ilma pikema sissejuhatuseta jätkaks täna teemal, kus käsitletakse Y-generatsiooni eeslistusi ja ootusi spaateenuste kasutamise osas. Tekst tugineb TÜ Pärnu Kolledži lõpetanud üliõpilase Eneli Hulkko diplomitöö uurimusel. Eelmises suvekooli loengus peatusime pikemalt kohalikel loodusressurssidel ja sihtkoha traditsioonidel ning täna jätkaks kahe järgmise aspekti käsitlemisega.
TEENUSED MEESTELE
Enamasti eelistatakse veeta spaapuhkust koos kaaslasega, mistõttu  tuleks mõelda soolisele turundamisele, et [...]

Suvekooli loeng 3 - mida ootab Y-generatsioon spaateenustelt?

Spaakülastajate keskmine vanus on pidevas languses. Tegemist on globaalse trendiga ja arvestades Eesti viimaste kümnendite spaaturu arengut, on see siinmail eriti märgatav. Olen minagi erinevaid turundusteooriad õppinud, kuid praktilist käsitlust sellest, mida tänapäeva teadlik ja maksujõuline klient spaateenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt ootab, pole õnnestunud lugeda. Seda enam olen õnnelik, et tänases ja järgmises suvekooli loengus saate [...]

Suvekooli loeng 2: kuidas spaa- ja heaoluteenused suhestuvad

Spaablogi suvekooli esimeses loengus sai räägitud heaolu (’wellness’) mõistest ja heaoluteenustest. Iga distsipliini aluseks on põhitõdede tundmine ning seega jätkaks samal teemal teoreetilist diskussiooni.
Täna soovib Marko Siller TÜ Pärnu Kolledzist selgitada, kuidas suhestuvad omavahel spaateenused ja heaoluteenused. Samuti arutleme teemal, kuidas tänases olukorras Eesti spaad ennast turul eksponeerivad.

Alustab spaablogi suvekool - kursus edasijõudnud spaafännidele

Nagu eile sai mainitud, jätkab spaablogi lähikuudel suvisel lainel. Uued tuuled suvepealinnast Pärnust toovad spaablogi veergudele aeg-ajalt põnevaid ja harivaid artikleid, mis kõik saavad koondatud spaablogi suvekooli rubriigi alla. Esimeses tutvustavas loengus seletab TÜ Pärnu kolledžist Marko Siller lahti mõiste ‚wellness‘, mida tänapäeval väga tihti ka spaade poolt pakutavate teenustega seostatakse.
I loeng: mis asi on [...]

Snowstorm powered by nksnow