SpaaBlogi

SpaaBlogi

SPA: uudised - pakkumised - koduspaa

SpaaBlogi RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged küsitlus

Spaateemaline küsitlus ootab vastajaid

Spaablogi püüab aidata ühte tulevast turismispetsialisti ning palub lugejatelt mõne vaba minuti, et vastata küsitlusele, mis aitaks välja selgitada inimeste eelistusi spaa valikul.
Allolevalt lingilt avanev küsitlus on koostatud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengi Jane Suka poolt. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada inimeste eelistused spaa valikul ning otsuseid mõjutavad tegurid. Saadud vastuste põhjal oleks spaadel võimalik [...]

Spaablogi lugejad eelistavad soodsat majutuspakkumist

Novembris oli spaablogis üleval küsitlus, mille eesmärgiks oli teada saada külastajate eelistust spaa valmispaketi ja majutuspakkumise osas. Kokkuvõte näitas, et 63% vastanutest eelistas odavat majutuspaketti ja 25% teeks otsuse teenuseid sisaldava spaapaketi kasuks. 12% teeb otsuse kuidas-kunagi ehk lähtuvalt konkreetsest pakkumisest.
Tulemustest võib järeldada, et suurem osa spaablogi külastajaid on küllaltki teadlikud oma valikute suhtes ning [...]

Parima spaakogemuse otsingul

Minult on korduvalt küsitud ja tõenäoliselt küsitakse lähiajal veelgi, mis mu lemmik spaa siis ikkagi on. Juhhuuu! Kui aga üdini aus olla, siis on professionaalne kretinism minult röövinud oskuse spaamõnusid 100%-liselt nautida. Teiseks, ei ole ma paljudesse Eesti spaadesse veel jõudnudki. Nii ma üritangi ‘lemmik spaa’ vastusest diplomaatiliselt kõrvale hiilida ning kui keegi palub mõnda [...]

Snowstorm powered by nksnow