SpaaBlogi

SpaaBlogi

SPA: uudised - pakkumised - koduspaa

SpaaBlogi RSS Feed
 
 
 
 

Posts tagged Spaakultuur

Suvekooli loeng 7 - Kui teadlik on Eesti spaaklient? 2

Ilma pikema sissejuhatuseta jätkaks arutelu spaakülastajate teadlikkuse teemadel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lõpetanud Kadi-Kai Eljaste diplomitöö* aluseks olnud uurimus tõestas, et tegelikkuses on Eesti spaakultuur veel lapsekingades ning teadlik spaaklientuur alles kujunemas.
Alustaks järgmise küsimusega: kas Sina lülitad teadlikult ennast spaas puhates argipäeva muredest välja ja puhastad oma meeled, et täielikult lõõgastuda? Tõenäoliselt on vastuseks „jah”. [...]

Suvekooli loeng 6 - Kui teadlik on Eesti spaaklient?

Tänases ja järgmises suvekooli loengus arutleme selle üle, kui teadlik üldse on Eesti spaakunde. Kadi-Kai Eljaste, kes lõpetas tänavu TÜ Pärnu Kolledži, viis oma diplomitöö raames läbi uuringu teemal „Inimeste teadlikkus spaast kui vahendist elukvaliteedi parendamisel”. Sellest selgus nii mõndagi huvitavat ja pisut vastuolulist, mida spaablogi lugejatega sooviks jagada. Kasulik ja huvitav lugemine nii spetsialistidele [...]

Suvekooli loeng 3 - mida ootab Y-generatsioon spaateenustelt?

Spaakülastajate keskmine vanus on pidevas languses. Tegemist on globaalse trendiga ja arvestades Eesti viimaste kümnendite spaaturu arengut, on see siinmail eriti märgatav. Olen minagi erinevaid turundusteooriad õppinud, kuid praktilist käsitlust sellest, mida tänapäeva teadlik ja maksujõuline klient spaateenuseid pakkuvatelt ettevõtetelt ootab, pole õnnestunud lugeda. Seda enam olen õnnelik, et tänases ja järgmises suvekooli loengus saate [...]

Pildikesi spaakultuuri varasemast perioodist

Eesti spaakultuuril on väga pikaajaline ja põnev ajalugu, mis kahjuks vähest kajastamist on leidnud. Mereõhk, liivarannad, männimetsad ja ravimuda lõid ideaalsed tingimused ravi- ja supelusasutuste kiireks arenguks. Näiteks mudaravi leidis siinses arstlikus tegevuses koha juba 19. sajandi algupoolel, mil V. Buxhoevden rajas 1824. a. Saaremaale Kihelkonna lähedale Rootsi külla muda- ja kümblusraviasutuse. See oli esimene [...]

Snowstorm powered by nksnow